Dom Ludzi Starszych

Sanktuarium wg księdza kustosza ma być nie tylko miejscem odzyskania tożsamości religijnej i narodowej ale też znakiem otwartości na człowieka i jego potrzeby. Każdy człowiek jest piękny i ważny, jedyny. Należy na niego patrzeć integralnie, w wymiarze duchowym i fizycznym, od poczęcia po starość. Dlatego postanowiono pomóc osobom w podeszłym wieku, pozbawionym rodziny i chorym budując Dom dla Osób Starszych im Sue Ryder. Lady Sue Ryder odwiedziła Kałków w 1996r. Zauroczona miejscem postanowiła, że tu powstanie ośrodek jej fundacji. Dwa piękne pawilony, dzieło architektów Ewy i Jerzego Bogusławskich, zostały poświęcone 7 września 2001r. Zamieszkało tu 80 osób. Ośrodek jest finansowany z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Lady Sue Ryder

Założycielka międzynarodowej instytucji charytatywnej. W czasie wojny współpracowała z cichociemnymi. Poznała wielu Polaków i nauczyła się języka polskiego. Po wojnie założyła fundację swojego imienia aby nieść pomoc chorym, niepełnosprawnym, biednym. W Polsce powstało 30 domów opieki wybudowanych za pieniądze jej fundacji. Utworzyła sieć sklepów, z których dochód idzie na potrzeby fundacji. W czasie wizyty w Kałkowie w 1996r. powiedziała: „Pomoc potrzebującym nie tylko niesie im ulgę i wzbogaca świadomość, że nie są sami, ale także uszlachetnia i wzbogaca tych, którzy poświęcają się dla nich”. W Kałkowie dostrzegła, że działania podejmowane w Sanktuarium troszczą się nie tylko o ciało ale i o duszę człowieka.

OPIS PLACÓWKI


„Misją naszą jest całodobowa opieka w standardzie – troska i serce wobec bliźniego- bez ograniczeń”.

Dom Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie – Godowie powstał w 2000 roku. Składa się z dwóch nowocześnie zaprojektowanych budynków pozbawionych barier architektonicznych, zgodnie z najwyższymi standardami europejskim.

Dom jest nowoczesnym obiektem, w którym ludzie w podeszłym wieku, przewlekle i somatycznie chorzy otrzymują pełen zakres usług bytowych, opiekuńczych, oraz wsparcie duchowe.

Dom usytuowany jest z dala od miejskiego zgiełku (16 km do Starachowic i 20 km od Ostrowca Św.) w malowniczym terenie Gór Świętokrzyskich, w sąsiedztwie Sanktuarium Maryjnego. Okolica wokół Domu jest pełna zieleni co sprzyja organizowaniu wycieczek oraz spacerów do pobliskiego parku.

Dysponujemy pokojami jedno- i dwuosobowymi z łazienkami, komfortowo i nowocześnie wyposażonymi. Dom posiada system przyzywowo – alarmowy w każdym pokoju oraz system alarmu pożarowego.

Mieszkańcy mają do dyspozycji:

 • sale telewizyjne,
 • sale rehabilitacyjne,
 • sale terapii zajęciowej (wraz z biblioteką),
 • kaplicę,
 • pokój gościnny,
 • kuchenkę,
 • jadalnie,
 • gabinety zabiegowe.

Zapewniamy:

 • podstawową opiekę lekarską,
 • dostęp do opieki specjalistycznej,
 • wykwalifikowany personel pielęgniarsko – opiekuńczy,
 • opiekę socjalną,
 • pełne wyżywienie, również indywidualne diety,
 • doskonałe warunki bytowe także dla osób chorych i niepełnosprawnych,
 • terapię zajęciową,
 • sesje rehabilitacyjne,
 • świadczenia terapeutyczne oraz program kulturalno-oświatowy,
 • opiekę duszpasterską.

Na terenie naszego Domu działa zespół opiekuńczo-terapeutyczny opracowujący indywidualne plany wsparcia dla każdego mieszkańca. Wszyscy mieszkańcy domu mają zabezpieczone podstawowe potrzeby życiowe, bytowe, poznawcze, bezpieczeństwa, szacunku, przynależności i wolności . Pracownicy zapewniają swoim podopiecznym godne warunki ich bytowania, traktując każdego mieszkańca indywidualnie i podmiotowo.

Dom Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie-Godowie


27-225Pawłów, Godów 88

tel. 41 334 38 62, 41 334 38 63

http://www.dpskalkow.pl/

www.dpskalkow.domypomocy.pl

źródło: www.dpskalkow.domypomocy.pl

Witamy ponownie!

Zaloguj się do swojego konta

Odzyskaj swoje hasło

Wpisz nazwę użytkownika oraz hasło, aby zresetować