Warsztat Terapii Zajęciowej

Powstał 15 lutego 2000 r. z inicjatywy Księdza Czesława Wali – Kustosza Sanktuarium, przy wsparciu przedstawicieli Świętokrzyskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Korzysta z niego 45 osób z różnym stopniem niepełnosprawności fizycznej i intelektualnej. Został on utworzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 sierpnia 1998 r. i na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Warsztat jest placówką pobytu dziennego i realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Przygotowuje do opanowania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy, jak również do prowadzenia życia niezależnego, samodzielnego i aktywnego na miarę swoich możliwości. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są przez 5 dni w tygodniu, po 7 godzin dziennie zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii.

Realizacja programu odbywa się poprzez ogólne usprawnianie, rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego i zaradności osobistej, przygotowanie do życia w środowisku społecznym, rozwijanie umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej, pobudzanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy, a także podstawowych, specjalistycznych umiejętności zawodowych. Codzienny dojazd na zajęcia w miarę możliwości zapewnia warsztat.

Uczestnicy mają do dyspozycji 9 pracowni terapeutycznych oraz rehabilitację leczniczą i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Nasi podopieczni objęci są również opieką duchową. W każdy piątek biorą udział we Mszy Świętej. Uczestniczą też w rekolekcjach Bożonarodzeniowych – w Adwencie i Wielkanocnych – w Wielkim Poście. Codziennie o godzinie 15.00 odmawiają Koronkę do Bożego Miłosierdzia w kaplicy Św. Ojca Pio.

KONTAKT

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymskokatolickiej
w Kałkowie-Godowie
Godów 84a 27-225 Pawłów
tel./fax 41 272 19 63

tel. 334 40 02 e-mail: wtz.kalkow_godow@poczta.fm

nr konta PEKAO S.A. 08 1240 1398 1111 0000 1179 8383

Witamy ponownie!

Zaloguj się do swojego konta

Odzyskaj swoje hasło

Wpisz nazwę użytkownika oraz hasło, aby zresetować