Czuwania za Ojczyznę

W każdą sobotę Mszą Św. wieczorną rozpoczynają się czuwania modlitewno-pokutne za Ojczyznę.

 

 

Trochę historii

 

Wśród różnych form pątniczych nabożeństw i modłów kultywowanych od zarania w Kałkowskim Sanktuarium, są co sobotnie czuwania modlitewne za ojczyznę, jak również czuwania modlitewno-pokutne siedmiodobowe, a więc trwające nieprzerwanie dzień i noc, o bardzo bogatych formach modlitewnych, nawiązujące do biblijnego oblężenia przez siedem dni, przez Izraelitów miasta Jerycho i w następstwie jego zdobycia po cudownym rozpadnięciu się murów obronnych.

 

Te pierwsze czuwania, rozpoczęły się 19 grudnia 1981 roku, w pierwszą sobotę po ogłoszeniu stanu wojennego. I trwają nadal, choć jak napisał poeta:

Powstała z martwych na Twe władne Słowo,

Polska wolności – Narodów chorąży,

Pierzchnęły straże ponad Jej głową,

Znowu swobodnie orzeł biały krąży”

– bo przecież nie potrafimy być wolnymi, ponieważ wielu lekkomyślnie traci wolność ulegając nałogom wielu nie korzysta z daru wolności, jakim jest demokratyczne państwo prawa, wielu też żyje w zakłamaniu, nie rozróżniając dobra od zła. Dlatego tak ważna pozostaje modlitwa o budzenie obywatelskich sumień, wołanie do Boga o łaskę oświecenia dla rządzących, o polityczną mądrość Polaków w sytuacji rozlicznych zagrożeń, jakim podlega współczesny świat i człowiek.

 

Sobotnie czuwania modlitewne w intencji ojczyzny rozpoczynają się Mszą Świętą o godzinie 18.00. Stałym punktem czuwania jest procesja różańcowa ze świecami do Golgoty, której przewodniczy Ksiądz Kustosz. Te chybocące płomienie świec pośród zapadającej ciemności rozbudzają głęboki nastrój modlitewny. Wprowadzają pewną tajemniczość, przypominają modlitwy pierwszych chrześcijan w Katakumbach. Na Golgocie uczestnicy czuwania kierują się do jednego z oratoriów, w którym ksiądz Wala wygłasza krótkie rozważanie, przypominając świętość życia danej osoby albo też znaczenie jakiegoś historycznego wydarzenia.

 

Siedmiodobowe czuwania modlitewno-pokutne prowadzone są w różnych intencjach, także w intencji ojczyzny, ale również wyniesienia na ołtarze wielkich Polaków, ocalenia przed różnego rodzaju zagrożeniami. Oprócz pielgrzymów biorą w nich udział najczęściej zgromadzenia zakonne. Podczas takich czuwań w kolejnych dniach prezentuje się sylwetkę i dzieło danego założyciela zgromadzenia, głosi konferencje poświęcone tematowi czuwań. Jest również okazja do przygotowania się do indywidualnych Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

W Sanktuarium zachęca się pielgrzymów do oddania się Sercu Jezusowemu i Niepokalanemu Sercu Maryi. W czasie pielgrzymek ma to z natury rzeczy charakter wspólnotowy, ogólny, z akcentem jednak na indywidualne oddanie się poszczególnych osób i rodzin oraz przyjęcie konkretnych zobowiązań. Zobowiązania te mają charakter przede wszystkim rodzinny. Chodzi o to, by rodziny w czasie pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca zwróciły uwagę na swoje życie i nadały mu charakter głęboko chrześcijański. Na pamiątkę podjętej intronizacji wręczane są obrazy Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi.

 

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę (dla wszystkich)

(jeden dziesiątek różańca codziennie)

Jest to wspaniała odpowiedź na wezwanie o Nową Ewangelizację.

Matka Boża: „Ci, którzy zawierzą Mi przez Różaniec, nie zginą”.

Historyczne zdarzenia są faktami, dowodami, potwierdzeniem, że kto u Maryi szuka ratunku, czy to w sprawach osobistych, czy narodowych, zawsze go znajduje.

Przeżywając własne problemy osobiste i obserwując trudną sytuację naszej Ojczyzny, narastające problemy w życiu społecznym, gospodarczym, brak bezpieczeństwa, programowa demoralizacja, rozpad małżeństw i rodzin, zagubienie w wierze w Pana Boga i życiu z wiary, programowe niszczenie młodych (pozbawianie patriotyzmu i ducha wiary chrześcijańskiej), ekonomiczny przymus wypędzenia milionów młodych z Polski, w kraju całkowity brak perspektyw dla młodych, upadek oświaty, służby zdrowia oraz innych dziedzin życia, czy Polska będzie Polską, czy Polak będzie mógł być właścicielem i gospodarzem we własnym domu, we własnym kraju, w Polsce , zauważa się potrzebę zwrócenia się bez ociągania i całym sercem do Maryi o tę pomoc i ratunek dla Ojczyzny, który Ona sama nam obiecała. Tym głośnym wołaniem o ratunek dla Polski jest dzieło Krucjaty Różańcowej
za Ojczyznę.
Dzieło to rozwija się od wakacji 2011 r. Dziesiątki tysięcy osób podjęło czyn modlitwy różańcowej w intencji Polski. A potrzeba około
5 milionów. Istotą Krucjaty jest ofiarowanie jednego dziesiątka Różańca
w ciągu dnia, prosząc, aby Polska była wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii,
aby wypełniła Jasnogórskie Śluby Narodu. Każdy dzień życia ofiarowujmy codziennie Panu Bogu jako wynagrodzenie za grzechy.

Możemy szerzyć Krucjatę Różańcową za Ojczyznę, prosząc przy tym Pana Boga w wiadomej dla nas intencji, sprawie. Szerząc Krucjatę, prosić możemy jako rodzina, grupa społeczna czy zawodowa w wiadomej sprawie, która wymaga ratunku. Ufamy, że Pan Jezus pomoże w ważnej dla nas sprawie. Tą drogą zdobyte rozwiązanie, będzie ubogacone powracającym dobrem z wielkiego dzieła szerzonej Krucjaty. Tak zdobywane rozwiązania staną się siłą napędową dla całej Ojczyzny. Tak rozwiązujmy wszystko, pomnażając przy tym dobro Polski.

Na odbudowę Narodu i Państwa Polskiego potrzeba dziesiątków lat. Dlatego szerzenie Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę potrzebuje także takiego długiego wysiłku (szerzenia przez dziesiątki lat), ciągłego nieustannego mówienia o tym w pracy, w domu i przy wszystkich możliwych okazjach. Potrzeba codziennego, krótkiego powracania do tego tematu, aby on wrastał i stał się stałym elementem życia dzieci, młodzieży, dorosłych, rodzin miejsc pracy i środowiska. Tak wytworzy się moc do trwania pomimo przeciwności. Trzeba kształtować postawę, aby inni także tę Krucjatę szerzyli dalej. Trudnościami nie można się zrażać. Będą na pewno. Trzeba przekonywać przez świadectwo wiary i zaufanie do Pana Jezusa i Matki Bożej. Wszystko przyjdzie z czasem.

My siejmy, Matka Boża i Pan Jezus dokonają całego dzieła.

Dobro dokonane dla dobra Ojczyzny, wróci, jako wsparcie w ważnej dla nas sprawie. Dbajmy, aby podejmujący Krucjatę, byli zgłaszani do Sekretariatu Krucjaty. Adres pocztowy: Krucjata Różańcowa
za Ojczyznę o. Bogumił Schab (Jasnogórska Rodzina Różańcowa), ul. o. A. Koreckiego 2, 42-255 Częstochowa.
Tel.: 34 377 77 77. Czuj się odpowiedzialny(a), za dzieło ratowania Polski przez Różaniec. Docieraj do innych jak najdalej, by Naród się odrodził. Ta postawa jest podstawą odrodzenia w Bogu.

Witamy ponownie!

Zaloguj się do swojego konta

Odzyskaj swoje hasło

Wpisz nazwę użytkownika oraz hasło, aby zresetować