Grupa Świętego Ojca Pio

Z charakteru Tego Bożego miejsca, obecności Kaplicy Św. Ojca Pio i nabożeństwa do Świętego, wyrosła Grupa Modlitewna Świętego Ojca Pio, która ma swoje spotkania formacyjno – modlitewne 23 dnia każdego miesiąca. Moderatorem Grupy jest Ksiądz Kustosz Czesław Wala.

Grupa Świętego Ojca Pio, czynnie włącza się w sobotnie czuwania za Ojczyznę, siedmiodobowe modlitewno-pokutne Jerycha Fatimskie oraz wspiera modlitewnie i materialnie Dzieła Świętokrzyskiego Sanktuarium.

 


 

Trochę historii

Na uroczystości beatyfikacyjne O.Pio 2 maja 1999 roku jedzie do Rzymu grupa osób ze Starachowic i okolicy. Po rekolekcjach 5-ciodniowych w San Giovani Rotondo rodzi się w ich sercu myśl utworzenia Grupy Modlitewnej Ojca Pio na Ziemi Świętokrzyskiej.

Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski Pani Ziemi Świętokrzyskiej, Ksiądz Kustosz Czesław Wala i pierwsze trzy osoby: Anna Świrta, Bronisława Giemza, Anna Gołębska – to zalążek wspólnoty. Trwają na modlitwie, adoracji, ufają, że Ojciec Pio jest z nimi, i swoim wstawiennictwem wyprasza potrzebne łaski dla Grupy, Sanktuarium i tworzącej się Wspólnoty Braci Chrystusa Cierpiącego. Bracia przewodzą comiesięcznym spotkaniom, ubogacają je modlitwą, śpiewem i swą obecnością. Nad całością Grupy czuwa Ksiądz Czesław Wala, Kustosz Sanktuarium a zarazem moderator Grupy.

Ksiądz Kustosz podkreśla, iż to nie przypadek, że powstała ta Grupa. Na wiele lat zanim pragnienie zrodziło się w sercu ludzi, Ksiądz Kustosz sprowadza z Jarosławia figurę Ojca Pio. Zaistnienie Grupy przyśpiesza decyzję budowy kaplicy pod jego wezwaniem.

Kaplica została poświęcona uroczyście w roku kanonizacji Ojca Pio – 29 czerwca 2002 roku przez Ordynariusza Diecezji Radomskiej Ks. bpa Zygmunta Zimowskiego. Uroczyście wniesiono obraz Św.Ojca Pio do kaplicy i umieszczono go w ołtarzu głównym. Poświęcono też organy ofiarowane przez małżeństwo Anny i Mieczysława Świrta. Wśród gości byli: O.Bogusław Piechuta z Tenczyna – moderator grup modlitewnych Ojca Pio w Polsce; O.Albin Sroka z Jarosławia – założyciel Wspólnoty Braci Chrystusa Cierpiącego; O,Józef Marecki – redaktor naczelny „Głos Ojca Pio” z Krakowa; O.Józef Zderkiewicz z Częstochowy, O. Jerzy Zieliński, O.Ireneusz Mikos – franciszkanin, ziomek z Kałkowa. W uroczystej homilii Ks.Biskup zwrócił szczególną uwagę na życie i działalność Św.Ojca Pio, jego zatroskanie o dusze człowieka, jego oddanie Bogu w ciągłej, długiej i żarliwej modlitwie.

6 grudnia 2000 roku dla Grupy modlitewnej Ojca Pio poprowadził rekolekcje Ks.Kustosz Czesław Wala. Tematem było „Zawierzenie Maryi”. Na zakończenie rekolekcji Ks.Kustosz każdego uczestnika oddał Matce Najświętszej i pobłogosławił Relikwiami Świętego Ojca Pio.

Pamiętne też są dla Grupy rekolekcje wielkopostne w Kałkowie w dniach 23.03-25.03 2003r., które pod tematem: „Odnowić nasze osobiste i całkowite oddanie się Matce Bożej”, prowadził również Ksiądz Kustosz. Po wygłoszonej konferencji, rozważeniu części Różańca, w czasie Apelu Jasnogórskiego bardzo uroczyście została przyjęta duchowa adopcja dziecka nienarodzonego przez uczestników rekolekcji, na zakończenie którego każdy otrzymał indywidualne błogosławieństwo.

Do Kałkowa często na spotkania z Grupą Modlitewną przybywa O.Albin Sroka – z Zakonu Braci Mniejszych z Jarosławia, propagator osoby i duchowości Świętego Ojca Pio. Wspólne spotkania i konferencje ubogacają serce i ducha uczestników.

Ku wielkiej radości wszystkich Grupa Modlitewna Św.Ojca Pio wzrasta liczebnie. Na spotkaniach comiesięcznych i okazjonalnych, np. opłatkowych, członkowie grupy chcą jeszcze bardziej zbliżyć się do osoby Ojca Pio a przez niego do samego Boga i Jego Najświętszej Matki. Odkrywają oni w Świętym Ojcu Pio człowieka kontemplacji i wielkiego zjednoczenia z Chrystusem Eucharystycznym, człowieka wielkiej i nieustannej modlitwy, człowieka wielkiego zawierzenia Jezusowi i Maryi. Między sobą zaś pogłębiają więzy przyjaźni i jedności rodzinnej. Ta serdeczność pozwala dzielić się radościami i trudnościami, otwiera na potrzeby i problemy drugich, łączy w modlitwie wstawienniczej.

W czerwcu 2003 roku ze wszystkich stron naszej ojczyzny przybyły do Kałkowa, do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Grupy Modlitewne Św.Ojca Pio, aby wspólnie modlić się. Nocne czuwanie rozpoczęto Eucharystią. Przy ołtarzu w Grocie Lourdzkiej stanęli: gospodarz miejsca i moderator grupy Ksiądz Kustosz Czesław Wala, O.Bogusław Piechuta – ogólnopolski moderator grup oraz miejscowi kapłani.

W lipcu 2003 roku figura Św.Ojca Pio peregrynuje do rodzin Grupy Modlitewnej. Ileż wzruszeń, łez i radości, ile próśb o orędownictwo Świętego w Niebie.

16 października 2003 roku jako wdzięczność Bogu za 25 lat posługi Ojca Świętego Jana Pawła II na stolicy Piotrowej Grupa Modlitewna podejmuje modlitwę różańcową. Od 16 października 2003 do marca 2004 roku trwa nieustanna – 24 godziny na dobę – modlitwa dziękczynna. Na modlitwie czuwa nieustannie 50 osób.

Rok 2005, to rok, kiedy Grupa Modlitewna Świętego Ojca Pio z ostaje zarejestrowana i włączona do Międzynarodowego Stowarzyszenia Grup Modlitewnych Świętego Ojca Pio w San Giovani Rotondo. Międzynarodowe Stowarzyszenie Grup Modlitwy jest kierowane przez dyrektora generalnego, który jest jednocześnie przewodniczącym Fundacji „Dom Ulgi w Cierpieniu – Dzieło Ojca Pio z Petrelciny. Grupy Modlitwy podlegają Ordynariuszowi Diecezji według prawa kanonicznego. Zarząd każdej Grupy Modlitwy stanowi: kierownik, dyrektor duchowy, zastępca kierownika i sekretarz. Zarząd planuje i organizuje działalność Grupy. Każdej Grupie Modlitwy przewodniczy kierownik Grupy wybrany większością absolutną przez zgromadzonych członków na 5 lat. Każda Grupa ma dyrektora duchowego, którym jest kapłan mianowany przez Ordynariusza miejscowego. On troszczy się o formację i wykształcenie religijne członków poprzez odpowiednie pouczenia, dni skupienia, rekolekcje i inne inicjatywy, sprawuje obrzędy liturgiczne i nabożeństwa. Członkowie Grup poświęcają się modlitwie wynagradzającej ofiarowując swoje cierpienia, uczestnicząc w cierpieniach Chrystusa Odkupiciela Świata. Członkowie Grup Modlitwy, aby ich modlitwy były bardziej miłe Bogu spełniają czyny pokutne i wynagrodzenia.

Dnia 23 października 2004 roku Dyrektorem duchowym Grupy Modlitewnej w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Ziemi Świętokrzyskiej, w Kałkowie, został Ks. Kustosz Czesław Wala.

W czerwcu 2005 roku Jerychem modlitewno-pokutnym Grupa Modlitewna Św.Ojca Pio wraz z członkami swoich rodzin przygotowywała się na świadome przyjęcie Jezusa jako Króla swego serca i życia. W codziennej adoracji trwali radośnie przy Jezusie, powierzali Mu swoje życie, dziękowali Bogu za Sanktuarium i comiesięczne w nim dni skupienia i modlitwy. Okazywali Matce Bożej Bolesnej wdzięczność za Jej macierzyńską opiekę. W tak modlitewnym trwaniu przed Jezusem Eucharystycznym przygotowywali swoje serca, aby Chrystus jako Król królował w ich myślach, planach, pragnieniach, oczekiwaniach, władał ich sercem, duszą i uczył miłować bliźniego jak siebie samego.

Po przygotowaniu przez Jerycho modlitewno-pokutne, 11 czerwca o godzinie 15.00, w godzinie Miłosierdzia Bożego odbyło się spotkanie Grupy, celem którego było – w ogromnym pragnieniu przyjąć do swoich serc Chrystusa i obrać Go na Króla swego serca. Uroczystość przygotowała i poprowadziła Wiesława Kowalska – ogólnopolski animator Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Cała Uroczystość odbyła się w obecności Jezusa Eucharystycznego. Każda osoba z Grupy Modlitewnej razem ze swoją rodziną podchodziła do obrazu Matki Bożej i odmawiała w postawie klęczącej uroczysty Akt Zawierzenia prosząc o wstawiennictwo Maryję, zawierzając Jej siebie i rodzinę – całując Różaniec Święty. Następnie przechodząc do obrazu Serca Jezusowego poprzez Serce Maryi oddawali się Sercu Jezusowemu. Podchodząc do stopni ołtarza, oddawali cześć Jezusowi wystawionemu w Najświętszym Sakramencie. Kładąc swe ręce na Piśmie Świętym przypieczętowano całkowite przyjęcie Chrystusa na Króla swego serca i swego życia. Każdy uczestnik tej duchowej uczty z moderatorem, Ks. Kustoszem Czesławem Walą był radosny i przeszczęśliwy.

16 czerwca 2006 roku Grupa Modlitewna Św.Ojca Pio uczestniczyła w uroczystościach Millenium 1000-lecia na Świętym Krzyżu. Rozważania Stacji Drogi Krzyżowej wprowadziły wszystkich w zadumę nad własnym życiem i życiem rodzinnym. Zaś w homilii podczas Eucharystii, o północy, Ks.bp Zygmunt Zimowski – Ordynariusz Radomski powiedział, że relikwie Krzyża Świętego, które od 1000 lat promieniują miłością Jezusa do człowieka, ukazują, że Krzyż jest magnesem, który przyciąga, jest magnesem Bożej miłości i Bożej łaski.

Do tradycji Grypy Modlitewnej należy również uczestnictwo w uroczystościach odpustowych w Niedzielę Bożego Miłosierdzia na Eremach – Górze Miłosierdzia.

W 2009 roku członkowie Grupy Modlitewnej Świętego Ojca Pio przeżywają wielką radość przyjęcia pod swój domowy i rodzinny dach Relikwii Świętego. Po uroczystej Mszy Św. w Sanktuarium Św.Ojciec Pio rusza w pielgrzymkę do swoich czcicieli.

Witamy ponownie!

Zaloguj się do swojego konta

Odzyskaj swoje hasło

Wpisz nazwę użytkownika oraz hasło, aby zresetować