Panorama Świętokrzyska

Panorama Świętokrzyska jest przedstawieniem dziejów ziemi świętokrzyskiej oraz historii parafii i Sanktuarium w Kałkowie w postaci widowiska „lalkowego”. Posiada ona wiele elementów widowiska teatralnego.

Pielgrzymi wyciszeni modlitwą w Świątyni, wchodzą do dużej sali, w której po zajęciu miejsc spoglądają na dekorację sceny. Spostrzegają na niej gwiezdny firmament, sierp księżyca, srebrzące się w jego świetle świerki.

Na Łysicy widnieje benedyktyński klasztor, w którym znajdują się relikwie Świętego Krzyża. W dolnej części klasztoru spoza więziennej kraty wygląda polski patriota (zaborcy urządzili na Świętym Krzyżu najsroższe więzienie).

W dolinie wieśniacza chata. Przed nią ojciec rodziny miele na żarnach zboże na chleb. Jego żona przędzie na kołowrotku. Ich córka Kachna międli len. Wszyscy ubrani w stroje regionalne.

Pośrodku stoi Matka Boża, Pani Ziemi Świętokrzyskiej i skłonieniem głowy zaprasza pielgrzymów do swego Kościoła w Kałkowie – Godowie.

Rozpoczyna się widowisko, a właściwie pokaz bohaterów i postaci z tysiącletnich dziejów państwa polskiego, królów i książąt, ludzi wielkich i prostych, którzy przybywali na Święty Krzyż.

Przy akompaniamencie muzyki pielgrzymi poznają wspaniałych bohaterów związanych z Ziemią Świętokrzyską i z Sanktuarium Maryjnym – patriotycznym w Kałkowie.

W „Panoramie Świętokrzyskiej” pątnicy mogą przypomnieć sobie, w największym skrócie, nasze dzieje i więzy, jakie od zarania łączyły nasz naród z chrześcijaństwem.

Panoramę Świętokrzyską ufundował Ksiądz Czesław Wala w 1990 roku. Postacie wyrzeźbił w drzewie Józef Pawlik z Ostrowca Świętokrzyskiego. Stroje dla postaci uszyła jego żona.

Witamy ponownie!

Zaloguj się do swojego konta

Odzyskaj swoje hasło

Wpisz nazwę użytkownika oraz hasło, aby zresetować